LifeStyleEXPO visitor support site
Tag lineGreyhomeaboutnewsresourcessponsor

 

Länkar
LifeStyleTV program
Gratis recept

 

 

LifeStyleEXPO > Resurser > Stations

Måttlighet

Måttlighet
”Måttlighet är att avstå ifrån det som är skadligt och att använda det som är bra i lagom dos”

Fördelar med att undvika skadliga ämnen som tobaks-rök, alkohol och droger
• Mer pengar över till bra saker
• Mer kvalitetstid över för familj och vänner
• Mindre risk för lungcancer om man inte röker

Tips på hur man bryter ett beroende
•Tänk på de negativa konsekvenserna av ditt beroende
• Ersätt gamla vanor med nya och bättre
• Ge inte upp om du misslyckas
• Undvik alla situationer som du förknippar med beroendet
• Ta emot stöd från familj och vänner
• Var inte rädd för att söka professionelll hjälp
• Lita på kraften från Gud att övervinna gamla vanor och motstå frestelser

<Tilbaka | Nästa > 

 

 

 

 

en se no