LifeStyleEXPO visitor support site
Tag lineGreyhomeOmnewsresourcessponsor

 

Om länkar
Om LifeStyleEXPO
Om LifeStyleTV
Kontakta oss
Vittnesbörd

Expo tour

 

 

 

 

LifeStyleEXPO > Om

LifeStyleEXPO är en ny typ hälsoutställning, utvecklat av LifeStyleTV, där vi erbjuder dig en gratis hälsoundersökning, som möter dina behov.

LifeStyleEXPO erbjuder mätningar av blodtryck, lungkapacitet, kolesterol och blodsocker, kroppsfettsanalys, Harvard step test, Alameda Countrys datoriserade hälsoålders-uppskattning och gratis anti-stress massage.

Mer än någonsin förr upptäcker vetenskaplig forskning att för tidigt åldrande och nedsatt hälsa till stor del beror på hur vi lever. Vanliga livsstilsfaktorer som övervikt och att inte sova eller motionera tillräckligt kan få folk att åldras snabbare.

I en välkänd studie följde man 7000 personers vanor ur hälsosynpunkt under nio års tid.2 Denna forskning visade på ett klart samband mellan de sju hälsosamma vanorna som räknas upp i hälsoåldertestet och risken för dödlighet. Personer som tillämpade alla dessa hälsosamma vanor levde i genomsnitt 10-12 år längre och med bättre livskvalitet.

Hälsoåldertestet hjälper dig bland annat att upptäcka din nuvarande hälsoålder genom att jämföra dina egna hälsosamma vanor med nuvarande vetenskapliga fakta.

LifeStyleEXPO fokuserar på åtta huvudfaktorer relaterade till förebyggande av sjukdom, fysisk och mental hälsa. Dessa är: Solsken, näring, luft, motion, vatten, vila, måttlighet och tro. Varje område tas upp på olika stationer, bland annat genom informationsmaterial, medicinska tester och hälsorådgivning av professionell hälsopersonal om allt från diabetes till frågor om vikt.

Organise

Aktiviteter vid varje station innefattar:
1. Solsken – Blodtryck
2. Näring – Kolesterol och blodsocker
3. Luft – Lungkapacitet
4. Motion – Harvard step test
5. Vatten – Två glas vatten
6. Vila – Antistress massage
7. Måttlighet - Kroppsfett
8. Hälsoålder – Beräknad hälsoålder
9. Tro – Rådgivning

1. Nedra Belloc/Lester Breslow: Relationship of Physical Health Status and Health Practices, Preventive Medicine 1, (1972) p. 419.
2. Lisa F Berkman/Lester Breslow: Health and ways of living: the Alameda County study. New York: Oxford University Press, 1983.

 

 

“Alla volontärer är så hjälpsamma, och de får dessutom inte betalt. Jag är väldigt imponerad, och informationen som ges är väldigt professionell och användbar.” – LifeStyleEXPO besökare

Att följa alla de goda hälsosamma vanorna kan ge dig upp till 30 fler års hälsa.1

en se no