• LifeStyleEXPO

Bli inspirerad till en aktiv och hälsosam livsstil!

Vad är ett LifeStyleEXPO?

LifeStyleEXPO är en hälsoutställning från LifeStyleTV som erbjuder dig en gratis hälsoundersökning i samarbete med lokala partners. Utställningen görs uteslutande i ideellt syfte, för att hjälpa dig att må bättre. Vi är mycket tacksamma till all personal som hjälper till, och ställer upp gratis på sin fritid, samt för de olika sponsorer som gör denna hälsoutställning möjlig.

LifeStyleEXPO erbjuder mätningar av blodtryck, lungkapacitet, kolesterol och blodsocker. Du får en kroppsfettsanalys, Harvard Step Test, gratis avslappningsmassage, och ett datoriserat hälsoålderstest från LifeLong Health i Portland, Oregon. Hälsoålderstestet hjälper dig bland annat att upptäcka din nuvarande hälsoålder genom att jämföra dina egna hälsovanor med aktuell vetenskaplig fakta.

Ladda ner broschyr med mer information: LifeStyleEXPO broshyr

expo_brochure-dl_270x152

Mer än någonsin förr upptäcker vetenskaplig forskning att för tidigt åldrande och nedsatt hälsa till stor del beror på hur vi lever. Vanliga livsstilsfaktorer som övervikt och att inte sova eller motionera tillräckligt kan få folk att åldras snabbare. Människor som väljer en hälsosam livsstil lever längre – en del forskning visar 10-15 år längre – än de som inte gör det.

LifeStyleEXPO fokuserar på åtta huvudfaktorer relaterade till fysisk och mental hälsa, samt att förebygga sjukdom. Dessa är solljus, växtbaserad kost, luft, motion, vatten, vila, självkontroll och hopp. Varje område tas upp på olika stationer, bland annat genom informationsmaterial, medicinska tester och hälsorådgivning av professionell hälsopersonal om allt från diabetes till frågor om vikt.

Aktiviteter vid respektive station

1. Solljus – Blodtrycksmätning
2. Kost – Kolesterol- och blodsockermätning
3. Luft – Lungkapacitet
4. Motion – Harvard Step Test
5. Vatten – Två glas vatten
6. Vila – Avslappningsmassage
7. Självkontroll – Kroppsfettsanalys
8. Hopp – Enkät
9. Hälsoålder – Datoriserat hälsoålderstest
10. Inspiration – Rådgivning och gratis resurser

Vi hoppas att du genom denna hälsoutställning låter dig inspireras till en mer aktiv och hälsosam livsstil.